Privatlivspolitik for kunder hos BOLIG·NET

(Gældende for BOLIGNET A/S, cvr. nr. 27352529 og alle andre selskaber, der indgår i samme koncern)


Personhenførbare oplysninger

Om BOLIG·NET's privatlivspolitik
Personoplysninger (persondata, personlige oplysninger) er oplysninger, der kan relateres til en bestemt person (”kunden”), som f.eks. navn, adresse, telefonnummer og cpr-nummer, men også oplysninger om sundhed mm. BOLIG·NET er ansvarlig for at sikre, at dine personlige oplysninger er beskyttet, når du bruger vores tjenester eller besøger vores hjemmesider. Denne privatlivspolitik er udarbejdet i overensstemmelse med EU's generelle databeskyttelsesforordning, den danske databeskyttelseslov samt anden relevant lovgivning.

Hos BOLIG·NET følger vi disse principper:
- Dine personoplysninger behandles på en forsvarlig, lovlig og sikker måde.
- Der indsamles, skabes og opbevares kun personoplysninger med et specifikt og legitimt formål, som er tydeligt kommunikeret.
- Der indsamles, skabes og opbevares kun oplysninger, der er relevante og begrænsede til det, som er nødvendigt til formålet.
- Vi opbevarer kun oplysningerne så længe, det er nødvendigt for, at vi kan behandle dem, eller så længe som det kræves af forordningen og loven.
- Oplysningerne er korrekte og holdes ajour.

BOLIG·NET's Databesktyttelsesrådgiver er ansvarlig for, at disse principper er opfyldt både hos BOLIG·NET, og hos de instanser, som oplysningerne måtte blive overført til.

Hvem kan du kontakte?
Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, om hvordan vi behandler dine oplysninger, eller hvis du har klager, er du velkommen til at ringe på telefon 70 27 70 67 eller sende en mail til kundeservice@bolignet.dk.
Hvis du formoder eller kan bekræfte, at der har været et brud på reglerne om behandling af personoplysninger, er du velkommen til at ringe på telefon 70 27 70 67 eller sende en mail til kundeservice@bolignet.dk.
Eventuelle spørgsmål og klager, som vores kundeservice ikke kan håndtere, sendes videre til vores Databesktyttelsesrådgiver.

Indhold
I vores privatlivspolitik kan du læse om:
1) Hvilke personoplysninger vi indsamler, hvordan vi indsamler dem og hvordan de bruges
2) Hvem der har adgang til dine oplysninger, hvor længe vi opbevarer dem og hvordan vi beskytter oplysningerne
3) Dine rettigheder
4) Generel information om datasikkerhed og sikkerhedspolitikker


1) Hvilke personoplysninger vi indsamler, hvordan vi indsamler
dem og hvordan de bruges.

BOLIG·NET indsamler personlige oplysninger for at kunne levere produkter og serviceydelser til dig. Oplysningerne indsamles eller skabes, når du f.eks. besøger vores hjemmeside (cookies), deltager i undersøgelser, registrerer dig som ny kunde eller bruger vores produkter eller serviceydelser. For at give en idé om dit kundeforløb, har vi lavet en guide til hvilke personoplysninger, der indsamles og bruges, når vi leverer vores produkter og ydelser til dig:1.1 Kundeforløbets faser

- først undersøges mulighederne for BOLIG·NET
- herefter tilmelder du dig BOLIG·NET
- når du er tilmeldt benytter du vores tjenester
- og når du en dag opsiger abonnementet, så forlader du kundeforløbet

Herunder kan du finde generel information om, hvordan vi indsamler og behandler dine personlige oplysninger i de forskellige dele af kunderejsen, og du vil også kunne finde detaljer om de forskellige former for behandling af oplysninger.

Fase 1: Jeg undersøger mulighederne...
BOLIG·NET indsamler og registrerer personlige oplysninger om dig, som kunde, for at kunne tilbyde dig produkter og serviceydelser. Det gør vi på baggrund af vores såkaldte ”berettigede interesse”, det vil sige vores ønske om at tilbyde vores kunder de bedst mulige produkter og services. Vi sender dig kun marketingmateriale for at informere om vores tilbud, hvis du på forhånd har givet os dit samtykke og dermed sagt ok til det. Vi bruger dine kundeoplysninger på områder som strategi, produktudvikling, marketing og salg. De oplysninger vi indsamler til disse formål, er typisk navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdato, om du har givet tilladelse til at modtage marketingmateriale. Oplysningerne indsamler vi primært gennem vores systemer og vores hjemmesider. Oplysningerne håndteres primært hos BOLIG·NET, men vi benytter os nogle gange af underleverandører eller eksterne partnere til at sende reklamer, lave kundeundersøgelser mv. Som beskrevet, er de annoncer og tilbud, vi giver til dig via telefon, brev eller e-mail, baseret på dit samtykke. Det betyder at du kan vælge ikke at modtage denne type information, dette sker via vores Kundeservice eller vores selvbetjeningsunivers.

Trin 2: Jeg tilmelder mig eller ændrer personoplysningerne
BOLIG·NET har brug for en række af dine personlige oplysninger for at kunne oprette dig som kunde, ændre din nuværende løsning, oprette eller ændre serviceaftale, bestille eller opgradere dit netværk og dermed levere den serviceydelse og/eller det produkt, du ønsker. Vores juridiske grundlag for at indsamle disse oplysninger er for det meste baseret på en såkaldt kontraktuel forpligtelse eller en berettiget interesse for at opfylde vores kunders forventninger. De oplysninger, vi indsamler til disse formål, er typisk dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail, kundenummer og om du har givet tilladelse til at modtage marketingmateriale. Vi indsamler som regel oplysningerne direkte fra dig som kunde via telefon, e-mail, personlig kontakt eller gennem vores selvbetjening. BOLIG·NET tager sig af al ordrehåndtering, levering, installation og eksekvering af ordren. I enkelte tilfælde kan vi benytte os af underleverandører til eksekvering af ordren, afhængigt af hvilken type produkt eller service, du har bestilt. Hvis fx installationsydelsen kræver gravning, så benytter vi os af en graveentreprenør eller hvis du er tilmeldt automatisk betalingsservice, deler vi dine informationer med NETS. Vi har naturligvis en databehandleraftale med de af vores underleverandører, som optræder som databehandlere, for at sikre, at de lever op til kravene til håndtering af personoplysninger. Håndtering af personoplysninger i forbindelse med levering, er beskrevet for hvert produkt eller service i trin 3 nedenfor. Ændring fra et produkt til et andet, f.eks. opgradering af din internetforbindelse, håndterer vi på samme måde, som vi håndterer en ny ordre. Dog er der den forskel, at vi allerede har registreret dig som kunde og derfor ikke har brug for at indsamle flere personoplysninger for at lave ændringen.

Trin 3: Jeg bruger (også kaldet "brugerfasen")
Brugerfasen er opdelt i 4 afsnit: - "Jeg bruger", der handler om den behandling af oplysninger der opstår, når du bruger et produkt eller en service. - "Jeg betaler", der handler om at betale for brugen af ​et produkt eller en serviceydelse - "Jeg har et problem", der handler om at give dig support, hvis du oplever problemer med et produkt eller en serviceydelse. - "Jeg deler", der handler om enhver handling, der involverer sociale medier, f.eks. Facebook.

Jeg bruger:
Her behandler vi oplysninger om din brug af BOLIG·NET's produkter, abonnementer og serviceydelser. Det gør vi bl.a. for sikre, at du får en god og konsekvent brugeroplevelse, for at kunne levere den service, du har efterspurgt, og for at kunne sikre et korrekt grundlag for din regning. Vores juridiske grundlag for denne behandling af oplysninger er både kontraktuelle forpligtelser og vores berettigede interesse. Når du tager et af vores produkter eller serviceydelser i brug, har vi kun behov for nogle af de oplysninger, du gav os, da du tilmeldte dig (se trin 2). I nogle tilfælde indsamler eller skaber vi yderligere oplysninger, når du bruger vores produkter eller serviceydelser, f.eks. vores e-mailtjenester. Dine kontaktlister og oplysninger i de e-mails, du modtager og skriver, vil helt sikkert indeholde personlige oplysninger. Det kan også være cookies, der skabes, når du besøger vores hjemmesider.

Jeg betaler:
Her bruger BOLIG·NET dine oplysninger til at lave og opdatere dine regninger, og vi giver muligvis dine oplysninger videre til en tredjepart, der skal afhjælpe et eventuelt udestående mellem dig og BOLIG·NET. Vi indsamler dine oplysninger på baggrund af en kontraktuel forpligtelse og en berettiget interesse. De oplysninger, vi normalt behandler til disse formål, er dit navn, telefonnummer, adresse, e-mail, kundenummer, regningsstatus og CVR-nummer, hvis du driver en virksomhed. Oplysningerne er baseret på de kontraktuelle forhold i dit abonnement/kontraktgrundlag, og vi behandler dem i vores systemer.

Jeg har et problem:
Her hjælper vi dig med at besvare de spørgsmål, du måtte have i forbindelse med dit abonnement eller din serviceydelse hos BOLIG·NET. Det gælder især vores installations-, service- og teknikerprodukter, hvor vi kommer ud til dig og retter fejl, eller installerer dine produkter. Det kan også være spørgsmål til din regning eller hvis du ønsker at klage. Vores juridiske grundlag kan både være en kontraktuel forpligtelse og en berettiget interesse, alt efter hvilken support, vi giver dig som kunde. For at vi kan identificere dig som kunde og hjælpe dig med dine udfordringer, vil vi normalt bede dig om at oplyse navn, adresse, telefonnummer eller fakturanummer. På den måde kan vi sikre os, at at det er den rigtige person, vi har kontakt med.

Jeg deler:
Her giver vi support til dig som kunde eller potentiel kunde over sociale medier eller bruger sociale medier som marketingplatform. Hvis du har brug for support, beder vi dig kontakte BOLIG·NET på samme måde som under "Jeg har et problem". I markedsføringssammenhæng bruger vi dine kundeoplysninger til at udvælge målgrupper, der er relevante for vores marketingmateriale og bannervisning. Vores juridiske grundlag for en sådan målrettet bannerannoncering og annonceplacering er BOLIG·NET's berettigede interesse. De oplysninger, vi normalt bruger til disse formål, er navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Vi bruger oplysningerne, som vi indsamler gennem vores systemer, til at gøre markedsføringsmaterialet så relevant som muligt relevant for dig som kunde.

Trin 4: Jeg forlader
Her har du som kunde valgt at stoppe dit abonnement eller din serviceydelse hos BOLIG·NET. Vi behandler derfor dine oplysninger for at kunne lukke dit abonnement eller serviceydelse. Det er en kontraktuel forpligtelse, der danner grundlag for denne behandling. De oplysninger, vi har brug for at kunne lukke dit abonnement eller din serviceydelse, er som udgangspunkt dit navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Vi har også brug for at behandle dine betalingsoplysninger, hvis der skulle være et udestående mellem dig og BOLIG·NET. Når vi lukker din konto, sletter vi dine oplysninger, når vi ikke længere har et formål med at opbevare dem.1.2 Hvilke data indsamler vi

Generelle data fra alle kunder:

- Navn
- Adresse
- Telefonnummer
- E-mailadresse
- Kundenummer
- Evt. CVR-nr. for erhverv
- Regningsstatus (oplysning om saldo)
- Regninger og regningsarkiv
- Kundeordre
- Restanceoplysninger, rykkere og afdragsordninger
- Tilladelse til markedsføring
- Brugeradministration og adgang til applikationer

Yderligere data fra kunder med internetprodukter:
- IP-adresse
- Information om trafikmængde
- MAC Adresse
- Netværkstilhørsforhold

Yderligere data fra kunder med telefoniprodukter:
- IP-adresse
- Oplysninger om hvem kunden har ringet til (specificerede regninger / samtalespecifikation CDR)
- Oplysninger om, hvem kunden har ringet til, herunder regninger som indeholder B-numre
- Netværkstilhørsforhold
- Voicemail, indhold og kaldsnumre
- Saldo maksimum

Yderligere data fra foreninger:
- Navn på kontaktpersoner hos foreningen
- Titel på kontaktpersoner
- Hvilke services og produkter foreningen har købt
- Netværkstilhørsforhold

Yderligere data fra kunder med e-mail:
- Logning af afsender og modtager1.3 Hvordan bruger vi dataene?


Internetprodukter:
Behandling af personoplysninger for at sikre at kunden skal kunne få adgang til internettet, samt tilknyttet services, og eventuelle tillægsprodukter for og sikre, at leveringen af produktet sker fyldestgørende ift. Internethastighed. Ligeledes behandles persondata for at kunne fakturere kunden korrekt, samt relevant markedsføring (såfremt accept haves). En logning i systemerne for at sikre korrekt levering af produktet herunder internethastighed, fakturering, og evt. også direkte markedsføring, samt for at overholde terrorlogningsbekendtgørelse mv. Persondata behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.

Telefoniprodukter:
For at kunden kan benytte sin fastnettelefon til at foretage og modtage opkald samt tilvælge funktionaliteten der hører med i abonnementet. Ligeledes behandles data for at sikre korrekt fakturering og i henhold til logningsbekendtgørelsen. Opsamling af CDR data sker for at kunne fakturere kunden korrekt samt for at tillade kunden at kunne placere og modtage opkald. Persondata behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.

Øvrige produkter:
Der indsamles informationer for at kunne udarbejde tilbud, gennemfører installations ydelser samt fakturering af leveret ydelse. Personinformation benyttes for at kunne indgå en aftale med kunden, samt have løbende dialog ifm. etablering af den aftalte ydelse. Yderligere haves der personinformation for at sikre korrekt adgang til fysiske lokationer med videre. Persondata behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.1.4 Samtykke

Nogle behandlinger af oplysninger kræver et klart samtykke fra dig, f.eks. behandlinger, der ikke er nødvendige for, at vi kan opfylde en kontrakt, eller af juridiske årsager, f.eks. marketing og kundeundersøgelser. I disse situationer har vi brug for dit samtykke til, at vi indsamler og behandler dine personlige oplysninger. I samtykket er det udtrykkeligt angivet, hvilke oplysninger vi behandler, hvordan vi gør det og hvorfor. Det fremgår også, hvor længe dit samtykke gælder. Som registreret har du ALTID ret til at trække dit samtykke tilbage. BOLIG·NET sikrer, at det er lige så nemt at trække et samtykke tilbage, som det er at give samtykke. BOLIG·NET opbevarer dokumentation for at bevise, at du har givet samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger.


2) Hvem der har adgang til dine oplysninger, hvor længe vi
opbevarer dem og hvordan vi beskytter oplysningerne.


2.1 Adgang, opbevaring og deling af oplysninger

For at sikre, at kun de relevante personer har adgang til dine personlige oplysninger, når de hjælper dig i et af trinnene i BOLIG·NET's kundeforløb (beskrevet i pkt. 1.1), har vi indført strenge adgangsbegrænsninger til de systemer, hvor oplysningerne bliver opbevaret og behandlet. Det betyder, at en medarbejder ikke har adgang til dine oplysninger, medmindre han eller hun skal udføre en opgave, der er nødvendig for at levere dig en tjeneste, produkt eller serviceydelse. Afhængigt af hvilken opgave, der skal udføres, får medarbejderen kun adgang til de oplysninger, der er nødvendige for at udføre opgaven.

Vi kræver også, at vores partnere og underleverandører er lige så restriktive, hvis de håndterer dine personlige oplysninger på vores vegne. BOLIG·NET ønsker ikke at gemme dine oplysninger længere end loven kræver, end det er nødvendigt for at kunne levere vores ydelser til dig, eller end det er nødvendigt for at kunne spore dine oplysninger i tilfælde af hændelser, tvister osv. Vi kan også gemme dine oplysninger et stykke tid efter du har opsagt din aftale med os, så vi kan genoprette din konto, hvis du ønsker det, eller hvis du har spørgsmål om, hvordan vi har behandlet dine oplysninger, mens du var kunde hos os. BOLIG·NET kan dele oplysninger med partnere og underleverandører i følgende situationer:

* Til ekstern behandling af dine oplysninger for at kunne levere dig et produkt eller en serviceydelse som du har ordret. I de situationer, hvor vi deler (overfører) oplysninger til en underleverandør eller partner, overfører vi kun de oplysninger, de har brug for, for at udføre deres del af opgaven. Vi sikrer også, at underleverandøren eller partneren behandler oplysningerne på en sikker og fortrolig måde, og at de følger vores instruktioner.
* Med dit samtykke: Vi deler kun personlige oplysninger med virksomheder, organisationer eller personer uden for BOLIG·NET, når du har givet dit samtykke til det.
* Af juridiske årsager: For at kunne overholde lovgivningen, reguleringer, retlige processer eller håndhævende statslige anmodninger kan vi være nødsaget til at dele.
* For at kunne håndhæve vores servicevilkår, herunder når vi skal undersøge potentielle overtrædelser.
* For at kunne opdage, forhindre eller på anden måde adressere svig, sikkerheds- eller tekniske problemer.
* For at kunne beskytte os mod rettigheds- eller sikkerhedsbrud og mod skade på BOLIG·NET's ejendom, vores brugere eller offentligheden som krævet eller lovligt tilladt.2.2 Beskyttelse af oplysninger

For at sikre, at behandlingen af dine oplysninger sker på en forsvarlig måde, har vi implementeret retningslinjer og kontroller, der sikrer at BOLIG·NET's IT-system er sikkert både fra et fortroligheds-, integritets- og tilgængelighedsperspektiv. Vi lægger særligt vægt på de systemer og applikationer, der behandler dine personoplysninger. For hvert af disse systemer har vi særlige sikkerhedskrav og -kontroller. Alle interne systemer, der behandler og opbevarer oplysningerne findes udelukkende på interne netværk og kan derfor ikke tilgås af udefrakommende.

Sikkerhedskravene og -kontrollerne gælder både hos BOLIG·NET og vores underleverandører, så vi sikrer, at hele serviceforsyningenskæden er sikker. Vi udfører revisioner og sikkerhedskontroller, f.eks. sårbarheds- og stresstests både på vores egne systemer og på systemer, der er vært eller drives af vores underleverandører til verifikation af implementeringer. De it-miljøer, systemer og applikationer, som BOLIG·NET bruger til at levere kundeservice og produkter samt til opbevaring eller behandling af personoplysninger, er vurderet og designet, så de er så sikre som muligt.


3) Dine rettigheder

Vi har stor respekt for dine rettigheder. De oplysninger du udleverer til os, er (og vil altid være) dine.

Du har ret til at få adgang til, korrigere, eksportere og frabede dig behandlingen af dine oplysninger. BOLIG·NET handler i overensstemmelse med EU-reglerne og dansk lovgivning. Folk har forskellige behov for at beskytte deres personlinge oplysninger. Vi gør os umage med at gøre det tydeligt, hvilke oplysninger vi og vores betroede partnere indsamler, så du har god mulighed for at benytte dig af din ret til at få indsigt i, korrigere, eksportere, slette eller frabede dig behandlingen af dine oplysninger.


3.1 Oplysningspligt og ret til indsigt

Som kunde hos BOLIG·NET har du ret til at få oplysninger om de personlige oplysninger, som vi behandler. For at beskytte dine personlige oplysninger skal BOLIG·NET bekræfte din identitet på en relevant måde, før vi giver dig adgang til personoplysningerne. Denne bekræftelsesproces gennemføres ved personligt fremmøde på BOLIG·NET's kontor. Du skal verificere dig selv ved fremvisning af billed-id (pas/kørekort) samt sygesikringsbevis. De personlige oplysninger, som BOLIG·NET kan give dig oplysning om, afhænger af hvilke tjenester og produkter du bruger.

Du kan læse mere om følgende oplysninger under privatlivspolitikken for de enkelte produkter:
* Formålet med behandlingen.
* Hvilke typer af dine personlige oplysninger, vi behandler.
* Den organisation eller de enkeltpersoner, der vil få adgang til dine personlige oplysninger.
* Den tid, vi gemmer personoplysningerne.
* Hvor vi har oplysningerne fra, hvis de ikke er indsamlet fra dig.
Vores kundesupport kan modtage din indsigtsbegæring, og sikrer at den kommer videre til BOLIG·NET's Databesktyttelsesrådgiver for videre behandling. Du vil hurtigst muligt modtage en bekræftelse på din anmodning, og inden for en måned får du svar på din anmodning, alternativ en henvendelse om hvornår vi forventer, at det sker.


3.2 Ret til at korrigere

BOLIG·NET sikrer, at de opbevarede og indsamlede personoplysninger er korrekte. I tilfælde, hvor du mener, at de er unøjagtige eller ufuldstændige, opfordrer vi dig til at kontakte os, så vi i fællesskab kan rette oplysningerne. BOLIG·NET har dog ret til at afvise din anmodning, hvis den er ubegrundet, eller hvis vi gentagne gange modtager en anmodning fra dig. I sådanne tilfælde forbeholder vi os retten til at pålægge et administrationsgebyr. Vi forbeholder os også retten til at afvise din anmodning, hvis den ikke har noget formål. Du kan bede om at få rettet dine oplysninger ved at kontakte vores Kundeservice. Alle anmodninger vil blive behandlet hurtigst muligt, og inden for en måned får du en bekræftelse på, at dine oplysninger er blevet rettet, eller hvornår vi forventer, at det sker.


3.3 Ret til sletning

BOLIG·NET har pligt til at følge dansk lovgivning om indsamling og opbevaring af kontrakter og regninger. For andre oplysninger, har BOLIG·NET en standard sletningspolitik for at sikre, at ingen oplysninger gemmes længere end nødvendigt.

Du har ret til at få dine personlige oplysninger slettet hos BOLIG·NET, når:
* Personoplysningerne ikke længere er nødvendige (hvis du er ikke længere kunde og vi dermed ikke længere har ret til at opbevare oplysningerne). * Du trækker dit samtykke tilbage (se pkt. 1.3)
* Du gør indsigelse, og vi ikke har en legitim grund til at behandle dine oplysninger.
* Oplysningerne er blevet ulovligt behandlet.
* Der er en juridisk forpligtelse i henhold til EU-regulering og dansk lovgivning. Du har ikke ret til at få slettet dine personlige oplysninger, når behandlingen er nødvendig:
- for at kunne udøve retten til ytringsfrihed og information.
- for at kunne overholde en lovmæssig forpligtelse i henhold til EU-regulering eller dansk lovgivning.
- af hensyn til almen interesse.
- for arkiveringsformål relateret til offentlig interesse, videnskab, historisk eller statistisk formål.
- for etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

Du kan bede om at få slettet dine oplysninger ved personligt fremmøde på BOLIG·NET's kontor. Du skal verificere dig selv ved fremvisning af billed-id (pas/kørekort) samt sygesikringsbevis. Vi vil behandle alle anmodninger hurtigst muligt, og inden for en måned får du en bekræftelse på, at sletning er foretaget, eller hvornår vi forventer, at det sker.


3.4 Ret til dataportabilitet

Du har også ret til – i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format – at modtage dine personoplysninger, når du selv har givet oplysningerne til BOLIG·NET. Du kan også få overført oplysningerne til en anden leverandør. Denne ret kaldes for dataportabilitet. Det gælder, når: * du har givet dit samtykke til behandlingen, eller når behandlingen sker på baggrund af en kontrakt, og * behandlingen foretages automatisk (elektronisk)


3.5 Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod BOLIG·NET's behandling af dine personoplysninger, hvis behandlingen er i strid med persondatareglerne eller anden lovgivning. Hvis indsigelsen er berettiget, vil BOLIG·NET begrænse behandlingen som beskrevet nedenfor.


3.6 Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at få standset behandlingen af dine personlige oplysninger, når:
* Du mener, at oplysningerne er forkerte (BOLIG·NET standser behandlingen, indtil vi har fået bekræftet, at oplysningerne er korrekte)
* Behandlingen er ulovlig. I stedet for at få slettet oplysningerne, kan du få standset behandlingen.
* BOLIG·NET ikke længere har brug for personoplysningerne for at kunne opfylde det oprindelige formål med behandlingen, men vi skal beholde oplysningerne for at kunne oprette, udøve eller forsvare juridiske krav.
* Du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 21.
* Dine personoplysninger er begrænsede. Der er tilfælde, hvor vi kan fortsætte behandlingen (se nedenfor). Personlige oplysninger, der ikke er gemt, behandles kun:
- med dit samtykke.
- for at oprette, udøve eller forsvare juridiske krav.
- for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder.
- af hensyn til vigtige offentlige interesser i EU eller i en medlemsstat.
Hvis du har fået begrænset behandlingen af dine personoplysninger, informerer vi dig inden begrænsningen af behandlingen er løfte.


4) Generel information om datasikkerhed og
sikkerhedspolitikker hos BOLIG·NET


4.1 Overholdelse og samarbejde med regulerende myndigheder

BOLIG·NET's Databeskyttelsesrådgiver har ansvar for løbende at overvåge og kontrollere, at BOLIG·NET og vores partnere og underleverandører lever op til databeskyttelsesforordningen og til de sikkerhedskrav, vi mener er nødvendige for at sikre dine personlige oplysninger. BOLIG·NET's Databeskyttelsesrådgiver samarbejder med Datatillsynet og andre lokale tilsynsmyndigheder med hensyn til overholdelse af persondatareglerne, overtrædelser af personoplysninger, og klager som ikke kan løses af BOLIG·NET.


4.2 Ændringer i politikken

BOLIG·NET gennemgår løbende privatlivspolitikken og opdaterer den, hvis der sker ændringer i vores behandling af oplysninger. Derfor har vi noteret versionsnummer på nærværende privatlivspolitik samt seneste ændringsdato. Tidligere versioner opbevarer vi i arkiv.

BOLIG·NET_GDPRv1 ændret d. 25. Maj 2018

Ring til os på 70 27 70 67 eller skriv en email til info@bolignet.dk
Tempovej 27, DK-2750 Ballerup
Ved brug af dette site godkendes brug af cookies til analyse, tracking og personalisering af indhold. Læs mere om cookie-politik